Sr. Name Qualification State
101 PUSHKAR SHARMA MA(ECO) PUNJAB
102 KAUSHIK JUNEJA BA PUNJAB
103 RISABH ATTRI MCOM PUNJAB
104 NITISH MAHAJAN BTECH PUNJAB
105 SHEETAL SARASWAT BCOM RAJASTHAN
106 AMIT YADAV BJMC RAJASTHAN
107 RAHUL KUMAR SINGH BTECH RAJASTHAN
108 ANKUR PRATAP SINGH MA RAJASTHAN
109 Dr. PRASHANT KUMAR GANGWAR PHD RAJSTHAN
110 BIMLA SAHU PG ECO TAMILNADU
111 RASHMIRAJ GUPTA MCA TAMILNADU
112 HONEYSHYA RAJ BA,BSC,MGMT TAMILNADU
113 AVISH RUDRA BSC TELANGANA
114 ARJUN NIMMA BTECH TELANGANA
115 B AVINASH MTECH TELANGANA
116 OMNI RANA LLB UP
117 KOMAL SINGH MA UP
118 ATUL MISHRA BTECH UP
119 ARUNIMA SINGH B.A (LLB) UP
120 DIVESH SAGAR BA UP
121 ASISH KUMAR PGDM UP
122 YASH MADAN BCOM UP
123 PRIYANKA PANDEY BA UP
124 MAYANK MISHRA BA UP
125 SHIVAM KAKKAR BA LLB UP
126 NIRAJ PRAKASH MBA UP
127 ALOK TIWARI BA UP
128 ANIL SHARMA BBA,LLB UP
129 SIDDHARTH DIXIT BTECH UP
130 SHRIKRISHNA SHARMA MA, NET UP
131 SHRAVAN GAUTAM BA(POL) UP
132 KUNJ BIHARI CHAATURVEDI BCOM UP
133 SWAPNIL CHOUDHARY MA UP
134 MANUJ GARG LLB UP
135 PURENDRA SINGH M.COM UP
136 DEEPALI SURI MA UP
137 RISHAV RANJAN BTECH UTTARAKHAND
138 MUKUL BHUTDA BA LLB UTTARAKHAND
139 PAWAN SHARMA B.E (ELEC) WB
140 YASH BINANI BCOM WB
141 RISHAB SINGH BSC WB
142 ARUNESH KUMAR TIWARI BTECH WB
143 ASHUTOSH JHA BA (LLB) WB
144 SWETA JHA BSC WB
145 MANTOSH KUMAR SINGH B.A WB
146 AYUSH BANERJEE BA(POL) WB
147 ARKOPRABHO HAZRA BA(POL) WB
148 RAJIB MAITY MCOM, LLB WB
149 NILAVA DAS B.TECH WB
150 INDRANIL BANERJE BA WB