Sr. Name Qualification State
101 RISABH ATTRI MCOM PUNJAB
102 NITISH MAHAJAN BTECH PUNJAB
103 ADITYA KASHYAP BA(LLB) PUNJAB
104 PUSHKAR SHARMA MA(ECO) PUNJAB
105 ANKUR PRATAP SINGH MA RAJASTHAN
106 SHEETAL SARASWAT BCOM RAJASTHAN
107 AMIT YADAV BJMC RAJASTHAN
108 RAHUL KUMAR SINGH BTECH RAJASTHAN
109 Dr. PRASHANT KUMAR GANGWAR PHD RAJSTHAN
110 BIMLA SAHU PG ECO TAMILNADU
111 RASHMIRAJ GUPTA MCA TAMILNADU
112 HONEYSHYA RAJ BA,BSC,MGMT TAMILNADU
113 AVISH RUDRA BSC TELANGANA
114 ARJUN NIMMA BTECH TELANGANA
115 B AVINASH MTECH TELANGANA
116 ALOK TIWARI BA UP
117 ANIL SHARMA BBA,LLB UP
118 SIDDHARTH DIXIT BTECH UP
119 SHRIKRISHNA SHARMA MA, NET UP
120 SHRAVAN GAUTAM BA(POL) UP
121 KUNJ BIHARI CHAATURVEDI BCOM UP
122 SWAPNIL CHOUDHARY MA UP
123 MANUJ GARG LLB UP
124 PURENDRA SINGH M.COM UP
125 DEEPALI SURI MA UP
126 OMNI RANA LLB UP
127 KOMAL SINGH MA UP
128 ATUL MISHRA BTECH UP
129 ARUNIMA SINGH B.A (LLB) UP
130 DIVESH SAGAR BA UP
131 ASISH KUMAR PGDM UP
132 YASH MADAN BCOM UP
133 PRIYANKA PANDEY BA UP
134 MAYANK MISHRA BA UP
135 SHIVAM KAKKAR BA LLB UP
136 NIRAJ PRAKASH MBA UP
137 RISHAV RANJAN BTECH UTTARAKHAND
138 MUKUL BHUTDA BA LLB UTTARAKHAND
139 MANTOSH KUMAR SINGH B.A WB
140 AYUSH BANERJEE BA(POL) WB
141 ARKOPRABHO HAZRA BA(POL) WB
142 RAJIB MAITY MCOM, LLB WB
143 NILAVA DAS B.TECH WB
144 INDRANIL BANERJE BA WB
145 PAWAN SHARMA B.E (ELEC) WB
146 YASH BINANI BCOM WB
147 RISHAB SINGH BSC WB
148 ARUNESH KUMAR TIWARI BTECH WB
149 ASHUTOSH JHA BA (LLB) WB
150 SWETA JHA BSC WB