Sr. Name Qualification State
101 RISABH ATTRI MCOM PUNJAB
102 NITISH MAHAJAN BTECH PUNJAB
103 ADITYA KASHYAP BA(LLB) PUNJAB
104 PUSHKAR SHARMA MA(ECO) PUNJAB
105 RAHUL KUMAR SINGH BTECH RAJASTHAN
106 ANKUR PRATAP SINGH MA RAJASTHAN
107 SHEETAL SARASWAT BCOM RAJASTHAN
108 AMIT YADAV BJMC RAJASTHAN
109 Dr. PRASHANT KUMAR GANGWAR PHD RAJSTHAN
110 BIMLA SAHU PG ECO TAMILNADU
111 RASHMIRAJ GUPTA MCA TAMILNADU
112 HONEYSHYA RAJ BA,BSC,MGMT TAMILNADU
113 AVISH RUDRA BSC TELANGANA
114 ARJUN NIMMA BTECH TELANGANA
115 B AVINASH MTECH TELANGANA
116 NIRAJ PRAKASH MBA UP
117 ANIL SHARMA BBA,LLB UP
118 ALOK TIWARI BA UP
119 SIDDHARTH DIXIT BTECH UP
120 SHRIKRISHNA SHARMA MA, NET UP
121 KUNJ BIHARI CHAATURVEDI BCOM UP
122 SHRAVAN GAUTAM BA(POL) UP
123 SWAPNIL CHOUDHARY MA UP
124 MANUJ GARG LLB UP
125 PURENDRA SINGH M.COM UP
126 DEEPALI SURI MA UP
127 OMNI RANA LLB UP
128 KOMAL SINGH MA UP
129 ATUL MISHRA BTECH UP
130 DIVESH SAGAR BA UP
131 ARUNIMA SINGH B.A (LLB) UP
132 ASISH KUMAR PGDM UP
133 YASH MADAN BCOM UP
134 MAYANK MISHRA BA UP
135 PRIYANKA PANDEY BA UP
136 SHIVAM KAKKAR BA LLB UP
137 RISHAV RANJAN BTECH UTTARAKHAND
138 MUKUL BHUTDA BA LLB UTTARAKHAND
139 SWETA JHA BSC WB
140 MANTOSH KUMAR SINGH B.A WB
141 AYUSH BANERJEE BA(POL) WB
142 ARKOPRABHO HAZRA BA(POL) WB
143 RAJIB MAITY MCOM, LLB WB
144 NILAVA DAS B.TECH WB
145 INDRANIL BANERJE BA WB
146 PAWAN SHARMA B.E (ELEC) WB
147 YASH BINANI BCOM WB
148 RISHAB SINGH BSC WB
149 ARUNESH KUMAR TIWARI BTECH WB
150 ASHUTOSH JHA BA (LLB) WB