Sr. Name Qualification State
101 KAUSHIK JUNEJA BA PUNJAB
102 RISABH ATTRI MCOM PUNJAB
103 NITISH MAHAJAN BTECH PUNJAB
104 ADITYA KASHYAP BA(LLB) PUNJAB
105 AMIT YADAV BJMC RAJASTHAN
106 RAHUL KUMAR SINGH BTECH RAJASTHAN
107 ANKUR PRATAP SINGH MA RAJASTHAN
108 SHEETAL SARASWAT BCOM RAJASTHAN
109 Dr. PRASHANT KUMAR GANGWAR PHD RAJSTHAN
110 RASHMIRAJ GUPTA MCA TAMILNADU
111 HONEYSHYA RAJ BA,BSC,MGMT TAMILNADU
112 BIMLA SAHU PG ECO TAMILNADU
113 AVISH RUDRA BSC TELANGANA
114 ARJUN NIMMA BTECH TELANGANA
115 B AVINASH MTECH TELANGANA
116 ASISH KUMAR PGDM UP
117 YASH MADAN BCOM UP
118 PRIYANKA PANDEY BA UP
119 MAYANK MISHRA BA UP
120 SHIVAM KAKKAR BA LLB UP
121 NIRAJ PRAKASH MBA UP
122 ALOK TIWARI BA UP
123 ANIL SHARMA BBA,LLB UP
124 SIDDHARTH DIXIT BTECH UP
125 SHRIKRISHNA SHARMA MA, NET UP
126 KUNJ BIHARI CHAATURVEDI BCOM UP
127 SHRAVAN GAUTAM BA(POL) UP
128 SWAPNIL CHOUDHARY MA UP
129 MANUJ GARG LLB UP
130 PURENDRA SINGH M.COM UP
131 DEEPALI SURI MA UP
132 OMNI RANA LLB UP
133 KOMAL SINGH MA UP
134 ATUL MISHRA BTECH UP
135 ARUNIMA SINGH B.A (LLB) UP
136 DIVESH SAGAR BA UP
137 MUKUL BHUTDA BA LLB UTTARAKHAND
138 RISHAV RANJAN BTECH UTTARAKHAND
139 RISHAB SINGH BSC WB
140 ARUNESH KUMAR TIWARI BTECH WB
141 ASHUTOSH JHA BA (LLB) WB
142 SWETA JHA BSC WB
143 MANTOSH KUMAR SINGH B.A WB
144 AYUSH BANERJEE BA(POL) WB
145 ARKOPRABHO HAZRA BA(POL) WB
146 RAJIB MAITY MCOM, LLB WB
147 NILAVA DAS B.TECH WB
148 INDRANIL BANERJE BA WB
149 PAWAN SHARMA B.E (ELEC) WB
150 YASH BINANI BCOM WB