Sr. Name Qualification State
101 NITISH MAHAJAN BTECH PUNJAB
102 ADITYA KASHYAP BA(LLB) PUNJAB
103 PUSHKAR SHARMA MA(ECO) PUNJAB
104 KAUSHIK JUNEJA BA PUNJAB
105 ANKUR PRATAP SINGH MA RAJASTHAN
106 SHEETAL SARASWAT BCOM RAJASTHAN
107 AMIT YADAV BJMC RAJASTHAN
108 RAHUL KUMAR SINGH BTECH RAJASTHAN
109 Dr. PRASHANT KUMAR GANGWAR PHD RAJSTHAN
110 BIMLA SAHU PG ECO TAMILNADU
111 RASHMIRAJ GUPTA MCA TAMILNADU
112 HONEYSHYA RAJ BA,BSC,MGMT TAMILNADU
113 ARJUN NIMMA BTECH TELANGANA
114 B AVINASH MTECH TELANGANA
115 AVISH RUDRA BSC TELANGANA
116 SHRIKRISHNA SHARMA MA, NET UP
117 SHRAVAN GAUTAM BA(POL) UP
118 KUNJ BIHARI CHAATURVEDI BCOM UP
119 SWAPNIL CHOUDHARY MA UP
120 MANUJ GARG LLB UP
121 PURENDRA SINGH M.COM UP
122 DEEPALI SURI MA UP
123 OMNI RANA LLB UP
124 KOMAL SINGH MA UP
125 ATUL MISHRA BTECH UP
126 ARUNIMA SINGH B.A (LLB) UP
127 DIVESH SAGAR BA UP
128 ASISH KUMAR PGDM UP
129 YASH MADAN BCOM UP
130 PRIYANKA PANDEY BA UP
131 MAYANK MISHRA BA UP
132 SHIVAM KAKKAR BA LLB UP
133 NIRAJ PRAKASH MBA UP
134 ALOK TIWARI BA UP
135 ANIL SHARMA BBA,LLB UP
136 SIDDHARTH DIXIT BTECH UP
137 RISHAV RANJAN BTECH UTTARAKHAND
138 MUKUL BHUTDA BA LLB UTTARAKHAND
139 ARKOPRABHO HAZRA BA(POL) WB
140 RAJIB MAITY MCOM, LLB WB
141 NILAVA DAS B.TECH WB
142 INDRANIL BANERJE BA WB
143 PAWAN SHARMA B.E (ELEC) WB
144 YASH BINANI BCOM WB
145 RISHAB SINGH BSC WB
146 ARUNESH KUMAR TIWARI BTECH WB
147 ASHUTOSH JHA BA (LLB) WB
148 SWETA JHA BSC WB
149 MANTOSH KUMAR SINGH B.A WB
150 AYUSH BANERJEE BA(POL) WB