State: Andhra Pradesh
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Ramesh Naidu 9849971978 rameshnagota@gmail.com Andhra Pradesh
Member Sh. Adari Kishore Kumar 9885068523 adari.kishorekumar@gmail.com Andhra Pradesh
State: Arunachal Pradesh
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Nani Opo 8974537392 oponani410@gmail.com Arunachal Pradesh
Member Sh. Ram Tajo 9402893788 ramtejo@gmail.com Arunachal Pradesh
State: Bihar
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Jayram Viplav 9650226757 jay.choudhary16@gmail.com Bihar
Member Sh. Atul Kumar 9835415012 bjymatul@gmail.com Bihar
Member Sh. Rohit Singh 9718465308 rohitsingh1702@gmail.com Bihar
Member Sh. Anand Raman (Raman Singh) 9431015526 raman5526@gmail.com Bihar
Member Sh. Amritanshu Shekhar 9431494438 Bihar
Member Sh. Sujit Kumar 7739639394 sujits33@gmail.com Bihar
Member Sh.Jayram Viplav 9650226757 jay.choudhary16@gmail.com Bihar
State: Chandigarh
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh.Sahdev Salaria 9041341004 sahdevbjym@gmail.com Chandigarh
Member Sh. Amit Rana 9988696682 amit.bjymchd@yahoo.co.in, amitrana24@yahoo.co.in Chandigarh
State: Chhattishgarh
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Abhishek Singh (MP) 9993388777 gabhishek.singh@gmail.com Chhattishgarh
State: Delhi
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Kishan Sharma 9560769752 kishansharma.bjym@gmail.com Delhi
Member Sh. Impreet Bakshi 9899999630 bakshi.1509@gmail.com Delhi
Member Sh. Nakul Bharadwaj 9810981042, 9811214956 nakul_bhardwaj80@yahoo.com , nakulbhardwaj.bjp@gmail.com Delhi
Member Sh. Rakesh Sehrawat 7503007785 rakeshsehrawat82@gmail.com Delhi
Member Sh. Manoj Goel 9873406500 manojgoelbjp@gmail.com Delhi
Member Sh. Shakti Singh 9811255191 Delhi
Member Ms. Suman Lata Dagar 9993388777 suman_lata5050@yahoo.co.in Delhi
Member Sh. Bharat Bhushan 9868219371 bhussan@gmail.com Delhi
State: Goa
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Bhuvesh Jamvelaker 9764891234 bbhavesh_22@rediffmail.com Goa
State: Gujarat
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Hitesh Chodhary 9426562182 hiteshbjp@gmail.com Gujarat
Member Sh. Darshak Thakar 9925200847 thakardarshak@gmail.com Gujarat
Member Sh. Jashpalsinh Solanki 9971888886, 9909438644 jsjaspal05@gmail.com Gujarat
State: Haryana
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Varun Shoeran 9896194600, 9215594600 varun94600@gmail.com Haryana
Member Sh. Mahesh Chauhan 9311000747 chauhanmahesh76@yahoo.in Haryana
Member Ms. Rekha Tandon 9671719035 rekhabillo@gmail.com Haryana
Member Sh. Balkar Singh 9416300127 balkardaholla7@gmail.com Haryana
State: Himachal Pradesh
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Amit Thakur 9418219965 amitkumarbjym@gmail.com Himachal Pradesh
State: Jammu & Kashmir
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Bharat Sharma 9419181209 bharat_elgi_apa@yahoo.co.in Jammu & Kashmir
Member Sh. Ravinder Raina (MLA) 9419144078 bjym.jk@gmail.com, indiankashmir@gmail.com Jammu & Kashmir
Member Sh. Nilam Langeh 9419150974 neelamlangeh123@gmail.com Jammu & Kashmir
State: Jharkhand
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Pawan Sahu 9430317702 Jharkhand
Member Sh. Martin Kisku Jharkhand
Member Sh. Amit Yadav 9934397176 amitmla20@gmail.com Jharkhand
State: Karnataka
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Abhishek Naidu 9035805077, 8750755536 abhisheknaidubjp@gmail.com Karnataka
Member Sh. Kumaraswamy KT 9901128143 kumarswamy.kt@gmail.com Karnataka
Member Sh. Raghavendra SV 9980633023 ragjashi@gmail.com Karnataka
State: Kerala
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. R. S. Rajeev Kerala
Member Sh. Rajesh (Adv.) 9496365864 Kerala
State: Madhya Pradesh
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Piyoosh Dubey 9039671194 piyooshkumardubey@gmail.com Madhya Pradesh
Member Sh. Anshul Srivastav 9826161444 anshulbjym@gmail.com Madhya Pradesh
Member Sh. Sandeep Dubey 7000814471 sandeepdubey31080@gmail.com Madhya Pradesh
State: Maharashtra
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh.Manmohan Thakur 9555556683 manmohanthankuroffice@gmail.com Maharashtra
State: Manipur
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Meinaw Meiraba Manipur
Member Sh. Moiranthan Bimol Singh 9718059321 artsbimol@gmail.com Manipur
Member Ch. Chidananda Singh 9612129762, 8974001381 chidanandasingh01@gmail.com Manipur
State: Meghalaya
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Rangchbok Lapang 8794096439 Meghalaya
Member Sh. Skyter Lyngdoh 9856408105 Meghalaya
State: Mizoram
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Christophen Malsawma Mizoram
Member Sh. V. Nunthara Mizoram
State: Mumbai
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Deepak Thakur 9819372255 Mumbai
Member Sh. Aditi Chaturvedi 9819974373 Mumbai
State: Pondichery
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Lakshmi Narayanan 7094636935, 7339595026 latchusundaram@yahoo.com Pondichery
State: Punjab
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Malvinder Singh Kang 9872800645 malwinderkang@yahoo.co.in Punjab
State: Rajasthan
Designation Name Contact no. Email State
Member Dr. Akash Gupta Rajasthan
Member Sh. Nidhi Shekhar Sharma 9829042599 nidhi.shekharsh@gmail.com Rajasthan
State: Tamilnadu
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Pravin MCR Tamilnadu
Member Ms. Gayatri Raghu Raman 9698333333 gayatriraghuraman@gmail.com Tamilnadu
Member Sh. Siddharth Maher Tamilnadu
State: Tripura
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Rewati Tripura 9436464969 revati@gmail.com Tripura
Member Ms. Asmita Banik 8794934917 advasmita.banik4@gmail.com Tripura
State: Uttar Pradesh
Designation Name Contact no. Email State
Co-incharge Ms. Ranjana Singh 8052179999 ranjanas358@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Rahul Sharma 9718092001 rahulsharma1413@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Shiv Singh Bharati 7417592519 shivsingh707@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Avneesh Pratap Singh 7523844411 asingh000011@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Mohit Beniwal 7500505152 mohitbeniwal@yahoo.com Uttar Pradesh
Member Sh. Yatinder Nagar 9891262375 ynagar2010@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Piyush Dwivedi 9412276640 duttpiyush5@gmail.com Uttar Pradesh
member sh sandeep singh Uttar Pradesh
Member Sh. Manoj Poswal 9412205498 poswalmanoj19@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Abhishek Tyagi 9560499999 bjymabhishektyagi@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Gaurav Bhadana Uttar Pradesh
Member Sh. Anoop Pradhan (MLA) 9568787777 anooppradhan71@gmail.com Uttar Pradesh
Member Sh. Viplendra Pratap Singh Uttar Pradesh
Member Sh. Ashish Singh Ashu 9415416000 Uttar Pradesh
Member Sh. Ashok Singh 9718777751 ashokchauhan.singh@gmail.com Uttar Pradesh
State: Uttrakhand
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Bipin Kainthola Uttrakhand
Member Sh. Gaurav Pandey 9810024907 oysterads@gmail.com Uttrakhand
State: West Bengal
Designation Name Contact no. Email State
Member Sh. Loke Nath Chatterjee 9433932167 lokenath.law@gmail.com West Bengal
Member Sh. Anup Chaudhari West Bengal